skip to Main Content

Nhà Nghỉ Dưỡng Hiện Đại Mái Ngói Phong Cách Giản Dị | anh Tiến Vũng Tàu

Anh Tiến là một cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước, sau khi muốn về hưu anh cũng muốn có 1 căn nhà và tính tình của anh cũng rất đơn giản nên anh chỉ muốn tìm 1 đơn vị đó để xây dựng lên 1 căn nhà giản dị. Anh đã tìm đến công ty Kiến Trúc Nhà để dựng lên mái ấm gia đình của và anh đã rất hài lòng với căn nhà nghỉ dưỡng giản dị mái ngói này.

Nhà Nghĩ Dưỡng Hiện Đại Mái Ngói Phong Cách Giản Dị | anh Tiến Vũng Tàu

Back To Top

HOTLINE: 0918.112.889 (Kts. NGUYÊN)